Privacyverklaring en voorwaarden

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Mijn Huiskerk NL vermeldingen en privacy

Mijn Huiskerk NL is een initiatief van Brothers In Arms & The Homechurch Initiative. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze hebben tot doel mensen te kunnen matchen met de bedieningen van andere christenen, lokaal en/of landelijk. Het lid bepaald zelf welke informatie aan wie beschikbaar gesteld wordt.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en het platform laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die nodig zijn om jou met andere mensen te verbinden.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: Aan het lid om deze wel of niet vast te leggen, waar

 • e-mailadres (verplicht)
 • voornaam
 • voorvoegsel
 • achternaam
 • gebruikersnaam
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht, een melding op de Bazuinen of een bericht in het contactformulier
 • telefoonnummer
 • provincie woonachtig
 • woonplaats
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Bijzondere persoonsgegevens

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • jou aan huiskerken of bedieningen te kunnen koppelen
 • je interesses vast te leggen
 • een intern prikbord en nieuws beschikbaar te krijgen
 • je zelf lid te maken van groepen

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij maken back-ups.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen. 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Profilering en cookies

Wij leggen geen gegevens vast om jouw gedrag te profileren. Wij leggen alleen gegevens vast binnen het domein www.mijnhuiskerk.nl en eventuele subdomeinen hiervan.

 

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor  nieuwsbrieven, dan  kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. 

 

Cookies

Bij het verzamelen  van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Wij zullen u daarvan ook op de hoogte brengen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de op de website vermelde contactformulier.

 Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 21 juli 2021.